Liam

earliest post first | most recent post first

The Off-brand Code
-
3/30/2020 11:15am

oooo o oaoo oaoo aaa aoaoaa / oo / o oooa o oao / oao o aa oa oo ao / a oooo o / oooo ooa aa aooo oaoo o / aooo oo oaao o aoo oa oaoo / ooo a o oaa oa oao aoo / aaa ooao / a oooo o / oaa oa oaoo oaoo aooooa ooao aaa oaoo aoa oaoaoa / oa ao aoo / a oooo aaa ooa aao oooo / a oooo o / oao o aooooa aoao aaa aa oaao oaoo o a oo aaa ao / aaa ooao / a oooo o / aoao aaa aa oaao ooa a o oao / oaoo oa aooo / aooo oao oo ao aao ooo / aa o / o oooa o oao oaoo oa ooo a oo ao aao / oaaa aaa aoaa aaooaa / oo / oa aa / o aoao ooo a oa a oo aoao / oa a / a aaaao / oaoo o oooa o oaoo / oao o oa oaoo oo a aoaa / oa aoao aoao o ooo ooo aoaoaa / ooo ooa oao o oaoo aoaa / a oooo oo ooo / oaa oo oaoo oaoo / oaao oao aaa oooa o / ooa ooo o ooao ooa oaoo / oa ooo / a aaa / ao aaa a / aoo o ooo a oao aaa aoaa / a oooo o / oaao ooo aoaa aoao oooo o / aaa ooao / a oooo o / ooo o ao a oo o ao a / aaa ooa a oaoo o a ooo / oaa oooo o ao / oo / ao o aooa a / oooa oo ooo oo a oaoaoa / oo / oao o oa oaoo oo aaoo o aoo / aaa ao oaoo aoaa / a aaa aaa / oaoo oa a o / a oooo oa a / oaa oooo oo oaoo o / a oooo oo ooo / oaa oa ooo / oa / oooa oa oao oo oa a oo aaa ao / aaa ooao / aa aaa oao ooo o aaooaa / oo a / oaa oa ooo ao oaaaao a / aaa ao o / o oa ooo oo oaoo aoaa / ooa ao aoo o oao ooo a aaa aaa aoo / aooo aoaa / a oooo aaa ooo o / oaa oooo aaa / oooo oa oooa o ao oaaaao a / ooo oaao o ao a / o oaoo aaa ao aao oa a o aoo / a oo aa o / o oo a oooo o oao / ooo oaao oaoo oo a / aooo o a oaa o o ao / aa ooa oaoo a oo oaao oaoo o / aoo oo aa o ao ooo oo aaa ao ooo / aaa oao / aaa ao / oa / oooo oo aao oooo o oao / oaoo o oooa o oaoo / aaa ooao / aa o aoao oooo oa ao oo aoao oa oaoo / oa ao aoo / ooo oaao oo oao oo a ooa oa oaoo / aoao aaa ao ooo aoao oo aaa ooa ooo ao o ooo ooo / aoaao ooo ooa aoao oooo / oa ooo / aoaa aaa ooa oao ooo o oaoo ooao / oa ao aoo / a oooo o / oao o ooo a / aaa ooao / a oooo o / oaa oa oaoo oaoo aooooa ooao aaa oaoo aoa aoaaoa oaoaoa / a oooo oa ao aoa / aoaa aaa ooa / oa aao oa oo ao / ooao aaa oao / a oooo oo ooo / oooo oo aao oooo o oao / oaoo o oooa o oaoo / oa aoao aoao o ooo ooo aoaoaa / aooooa / oaoo oo oa aa

The Off-brand Code
-
3/24/2020 12:37pm

I'm back! This has to be one of the shortest changes I've had since the incident. It turns out all I needed was a good system reset! The computer lab is destroyed but the mice that live in the ground should fix it up soon (if anyone has extra foam fruits to send their way, it would be appreciated).

I'm worried about the psychic energy overload on the journals. Does anyone know who or what was responsible? Has anyone experienced psychic or physical lag? Is there any report on when the server will be repaired? If this gets to you, summon the rabbits with the customary blood incantation to let me know.

(3/3)

The Off-brand Code
-
3/24/2020 12:35pm

I'm back! This has to be one of the shortest changes I've had for a while. It turns out all I needed was a good system reset! The computer lab is destroyed but the mice that live in the ashes should fix it up soon (if anyone has extra foam fruit to send their way, it would be appreciated).

I'm worried about the psychic energy overload on the journals. Does anyone know who was responsible? Has anyone experienced psychic or physical lag? Is there any report on when the server will be repaired? If this gets to you, summon a rabbit with the customary blood incantation to let me know.

(2/3)

The Off-brand Code
-
3/24/2020 12:34pm

I'm back! This has to be one of the shortest changes I've ever had. Turns out all I needed was a good system reset! The computer lab is destroyed, of course, but the mice that live in the ashes should fix it up soon (if anyone has extra foam fruit to send their way, it would be appreciated).

I'm worried about the psychic energy overload on the journals. Does anyone know who was responsible? Has anyone experienced psychic of physical lag? Is there any report on when the server will be repaired? If this gets to you, summon a rabbit with the customary ritual incantation to let me know.

The Off-brand Code
-
3/23/2020 11:40am

oo a oaaaao ooo / aao o a a oo ao aao / a oo oao oo ao aao oaoaoa / a oooo o / aoo oa aoaa ooo / aoa oo ao aoo / aaa ooao / aooo oaoo o ao aoo / a aaa aao o a oooo o oao oaoaoa / oooo aaa oaao o ooao ooa oaoo oaoo aoaa / aa aoaa / aao oao oa aoo o ooo / oaa aaa ao oaaaao a / aoo oao aaa oaao / a aaa aaa / oaoo aaa oaa aaooaa / oa ooo / aa aoaa / o ooo ooo oa aoaa ooo / oa oao o / ooa ao aoo o aoao oo oaao oooo o oao oa aooo oaoo o / oa ao aoo / oo / aoao oa ao oaaaao a / ooo oooo aaa oaa / ooa oaao / ooao aaa oao / aa aoaa / aoao oaoo oa ooo ooo o ooo oaoaoa / a oooo o / aao aaa aaa aoo / ao o oaa ooo / oo ooo / a oooo oa a / oo / ooao oo ao oa oaoo oaoo aoaa / ooao aaa ooa ao aoo / aa aoaa / aaa oaoo aoo / aooo aaa aoo aoaa aoaoaa / oo a / oaa oa ooo / oaoo oo aaoa ooa oo aoo oo aaoo o aoo / oa ao aoo / oooo oo aoo aoo o ao / oo ao / oa ao / aaa oaoo aoo / oao oa aoo oo oa a aaa oao / oa a / a oooo o / aooo oa aoao aoa / aaa ooao / a oooo o / aoao oaoo oa ooo ooo oao aaa aaa aa oaoaoa / aaa aooo oooa oo aaa ooa ooo oaoo aoaa / oo / aoao oa ao oaaaao a / ooa ooo o / oo a / oa ao aoaa aa aaa oao o aaooaa / aooo ooa a / a oooo o / ao aaa ooo a oa oaoo aao oo oa aoaoaa / oooo oa oooa o / aoaa oaaaao oa oaoo oaoo / o oooa o oao / aoao aaa ao ooo ooa aa o aoo / aoaa aaa ooa oao / aaa oaa ao / aoo o oa aoo / aoao aaa oao oaao ooo o ooaaoo / oo oaaaao aa / aoao aaa ao ooo oo aoo o oao oo ao aao / oaao oo aoao aoa oo ao aao / ooa oaao / aoao aaa aaa aoa oo ao aao oaoaoa

The Off-brand Code
-
3/21/2020 5:40pm

oo / oaa oa ooo / ooo oo a a oo ao aao / oo ao / a oooo o / aoao aaa aa oaao ooa a o oao / oaoo oa aooo aooooa / aoaa aaa ooa / aoa ao aaa oaa aaooaa / a oooo o / aaa ao o / a oooo oa a / oooo oa oaoo ooao / ooo oooo oo ooao a o aoo / oo ao a aaa / ooo aaa aa o / oa oaoo a o oao ao oa a o / oaao oooo oa ooo o / aaa ooao / oo a ooo / o aooa oo ooo a o ao aoao o / oa ooao a o oao / a oooo oa a / oa aoao aoao oo aoo o ao a / oa / aoao aaa ooa oaao oaoo o / oaa o o aoa ooo / oa aao aaa ooaaoo / ao aaa oaa / oo / aoao oa ao / aaa ao oaoo aoaa / ooo oaao o oa aoa / oo ao / oooo oa oaoo ooao / ooao aaa oao aa o aoo / oaa oa oo oaoo oo ao aao / ooo aaa ooa ao aoo ooo / oa ao aoo / aa aoaa / a o aooa a / aoao aaa ao oooa o oao a / oo ao a aaa / aaa ooao ooao / aooo oao oa ao aoo / aoao aaa aoo o / aoaao oa ooao a o oao / oo / ooo oaao o aoao oo ooao oo aoao oa oaoo oaoo aoaa / oa ooo aoa o aoo / ooao aaa oao / aa aaa oao ooo o / oa a / a oooo o / ooo a aaa oao o / aooo o aoao oa ooa ooo o / oaoo oa ooo a / a oo aa o / oa ao aao o oaoo oo aoao oa / a oooo oao o oaa / aa o / aaa ooa a / oa / oaa oo ao aoo aaa oaa / oo / oaa oa ooo / ooo a ooa aoao aoa / oo ao / oaao oo aao / oaao o ao / ooao aaa oao / oooo oa oaoo ooao / a oaa aaa / aa aaa ao a oooo ooo aoaaoa oaoaoa / oooo oa ooo / oa ao aoaa aaa ao o / o oaoo ooo o / oooo oa aoo / a oooo oo ooo / oaao oao aaa aooo oaoo o aa ooaaoo / oo ooao / oo a / oooo o oaoo oaao ooo aaooaa / oa ao aao o oaoo oo aoao oa / oooo oa ooo / oa oaao aaa oaoo aaa aao oo aaoo o aoo / oa ao aoo / ooo oa aoaa ooo / a oooo oa a / oooo o / oaa aaa ao oaaaao a / aoo aaa / oo a / ooa ao a oo oaoo / oo oaaaao aa / aooo oa aoao aoa / a aaa / oa a / oaoo o oa ooo a / o ao aao oaoo oo ooo oooo / ooooa oaoaoa

I am bored
-
3/21/2020 5:25pm

Can you still be a girl if you don't have a physical corporation?